Stacja bazowa Wi-MAX/802.16e

Na polskim rynku pojawiła się stacja bazowa Wi-MAX obsługująca połączenia pracujące w standardzie 802.16e (tzw. mobilny Wi-MAX), wykorzystująca nielicencjonowane pasmo częstotliwości 5 GHz. Urządzenie BreezeMAX Extreme 5000 - produkowane przez firmę Alvarion - nadaje się do pracy na terenach miejskich i wiejskich, i może być stosowane zarówno w sieciach prywatnych jak i publicznych.

Stacja bazowa BreezeMAX Extreme 5000 (reprezentująca produkt typu "all-in-one") zawiera zintegrowaną antenę MIMO, odbiornik GPS oraz bramkę ASN (Access Service Network), która umożliwia podłączenie sieci dostępu radiowego Wi-MAX do rdzenia sieci IP. Stacja współpracuje z zewnętrznymi terminalami abonenckimi pracującymi pod kontrolą oprogramowania AlvariStar.

Ważną cechą stacji bazowej BreezeMAX Extreme 5000 jest możliwość obsługi ruchu wideo (w tym przesyłanie obrazów wideo w czasie rzeczywistym). Ze względu na pracę na zewnątrz, urządzenie jest odporne na trudne warunki atmosferyczne w temperaturze od -40°C do +55°C. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 5450 USD.