Rzeczpospolita technologiczna

Pełna współpraca

Na drugim końcu Polski ruszył projekt o nazwie ICT Pomerania - klaster firm sektora ICT (informatyka, elektronika, telekomunikacja). Projekt ten prowadzony jest przez firmę Elab efektywna komunikacja, która wywodzi się z gdyńskiego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W skład ICT Pomerania wchodzi obecnie blisko 50 firm i kilka instytucji. Nad współpracą z uczelniami i lokalnymi władzami czuwać ma powoływane właśnie stowarzyszenie o nazwie Klastropolis. Współpraca z lokalnymi władzami zapewnić ma finansowanie bieżących potrzeb przedsięwzięcia.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. "Do modelu z opłatami przejdziemy, gdy firmy doświadczą faktycznych zysków generowanych w wyniku współpracy z nami. Duński klaster w Odense, z którym współpracujemy, wprowadził opłaty dla firm po dwóch latach działania. Podobnie zrobili Finowie i Szwedzi" - mówi Maciej Stachowiak, inicjator i prowadzący projekt ICT Pomerania. Klaster ten wymienia także doświadczenia z podobnymi tego typu instytucjami w Anglii i Bułgarii. Zanim ruszył pomorski klaster technologiczny, jego organizatorzy przeanalizowali czternaście podobnych przedsięwzięć na świecie.

W skład ITC Pomerania wchodzą spółki podzielone na pięć grup: aplikacje IT i telematyczne; elektronika i mikroelektronika; multimedia; przetwarzanie informacji i systemy informatyczne oraz telekomunikacja. "Nasza kategoryzacja to spolszczona europejska klasyfikacja Innovation Relay Center" - mówi Maciej Stachowiak.

ITC Pomerania poszukuje zagranicą zleceń, partnerów i technologii. Utrzymuje kontakty z zagranicznymi firmami konsultingowymi, izbami handlowymi, ambasadami. "Duże zainteresowanie Polską wykazują zwłaszcza europejskie firmy konsultingowe. Prowadzimy rozmowy z kilkoma, które szukają tu podwykonawców, najchętniej w postaci skonsolidowanych grup przedsiębiorców. Są to projekty dla zespołów powyżej 50 osób, gdzie potrzebne jest łączenie zasobów wielu firm" - mówi Maciej Stachowiak.

Komentuje GRZEGORZ SZCZECHOWIAK, MadKom sp. z o.o. (ICT Pomerania)

Informacja o tworzonym klastrze ICT Pomerania dotarła do nas poprzez zaprzyjaźnioną organizację skupiającą firmy technologiczne. Korzyści z uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu to przede wszystkim współpraca z firmami, które pracują nad podobnymi rozwiązaniami oraz możliwość outsourcingu mocy informatycznych, w tym programistów tych firm. Pozwala to nam na branie większych zamówień, których własnymi zasobami nie mielibyśmy szansy zrealizować. Są już pierwsze efekty współpracy w ramach ICT Pomerania. Na zlecenie jednej z firm pracujemy nad oprogramowaniem, które ten producent tworzy. Prowadzimy też prace programistyczne mające na celu opracowanie rozwiązania współtworzonego przez trzy firmy. One też podzielą między sobą zyski. Współpraca z innymi uczestnikami klastra odbywa się m.in. przy pomocy narzędzi takich, jak zdalna praca i systemy zarządzania projektami np. Microsoft Project oraz XPlanner. Dzięki temu każda z firm może być odpowiedzialna za realizację określonych modułów i funkcjonalności. Następnie docelowe rozwiązanie jest scalane przy pomocy narzędzi do kontroli wersji (np. CVS) i testowane w każdej z firm uczestniczących w projekcie.

Komentuje ANDRZEJ BELCZAK, Cama-Soft sp. z o.o. (ICT Pomerania)

Do ICT Pomerania trafiliśmy niejako po sąsiedzku. W marcu br. nasza spółka rozpoczęła działalność w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Tam spotkaliśmy się z inicjatywą ICT Pomerania. Pomysł budowania kontaktów pomiędzy firmami IT i wykorzystania ich skumulowanego potencjału odpowiada potrzebie rynku. Mimo, że nasza spółka zatrudnia najwyższej klasy fachowców, a produkowane systemy do zarządzania gotówką w bankach i do zarządzania towarami w branży logistycznej są unikalne na skalę światową, stajemy czasem przed wyzwaniami, które wykraczają poza naszą specjalizację. Przykładowo ostatnio jeden z naszych klientów z USA poprosił nas o opracowanie specjalistycznego rozwiązania sprzętowego współpracującego z jego urządzeniem. Specjalizujemy się w oprogramowaniu, a nie w rozwiązaniach sprzętowych. Dzięki kontaktom w ramach ITC Pomerania szybko znaleźliśmy odpowiednią firmę, zdolną do wykonania tego zlecenia. Nasza oferta zyskała na atrakcyjności, a my nie musieliśmy przeprowadzać procesu rekrutacji odpowiednich specjalistów.