Ruszyła największa na świecie elektrownia słoneczna

Uruchomiona w Maroku elektrownia słoneczna ma dostarczać energię elektryczną również do Europy. Jej moc wynosząca obecnie 160 MW ma zostać zwiększona do 500 MW w ciągu najbliższych dwóch lat.

W Maroku została oddana do użytku największa na świecie elektrownia słoneczna. Ocenia się, że jest ona w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną przez ponad 1 mln osób i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery (chodzi głównie o pochodne węgla) o co najmniej 760 tys. ton rocznie.

Elektrownia Noor Concentrated Solar Power (CSP) powstała z inicjatywy rządu marokańskiego i kosztowała 9 mld USD. Większą część pieniędzy na jej wybudowanie wyłożył Bank Światowy. Energia elektryczna wyprodukowana przez Noor CSP ma być już w najbliższej przyszłości eksportowana do Europy.

Zobacz również:

Instalacja zlokalizowana jest 10 kilometrów od miasta Ouarzazate w miejscowości noszącej nazwę Souss-Massa-Drâa.

Elektrownia CSP (po lewej oddany do użytku blok Noor 1, a po prawej budowane bloki Noor 2 i Noor 3)

Elektrownia CSP (po lewej oddany do użytku blok Noor 1, a po prawej budowane bloki Noor 2 i Noor 3)

Oficjalne otwarcie elektrowni odbyło się 4-go lutego 2016 roku. Tym samym Maroko zapisuje się złotymi zgłoskami w historii inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i generalnie zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Ważny jest też wymiar społeczny projektu. Zatrudnienie w elektrowni znalazło 200 osób, a przy jej budowie pracowało 1600 osób.

Jak podaje Bank Światowy, po wybudowaniu elektrowni Noor CSP zainstalowana moc wszystkich elektrowni słonecznych pracujących na całym świecie wzrośnie z 22 MW (dane z 2013 roku) do docelowo 522 MW w 2018 r. Ważną cechą elektrowni jest to, że może ona magazynować energię elektryczną wytwarzaną przez słoneczne panele w systemie wykorzystującym podgrzaną do odpowiedniej temperatury solankę i dzięki temu dostarczać energię również w nocy.

Elektrownia CSP pracuje inaczej niż standardowe elektrownie słoneczne zawierające fotowoltaiczne panele solarne, w których cząsteczki światła (fotony) wytrącają wolne elektrony z atomów i wytwarzają w ten sposób prąd. Wykorzystuje ona paraboliczne lustra i soczewki, które koncentrują wiązkę promieni słonecznych w jednym punkcie, podgrzewając znajdującą się tam solankę do temperatury od 150 do 350 stopni Celsjusza. Powstaje w ten sposób para, która napędza turbiny produkujące elektryczność.

Paraboliczne lustro

Paraboliczne lustro

Elektrownia Noor CSP ma obecnie moc 160 MW, która po jej rozbudowie wzrośnie do ponad 500 MW i będzie na tyle duża, że będzie w stanie dostarczać energię elektryczną pozwalającą na zasilanie miasta liczącego około miliona mieszkańców. W 2017 roku planowane jest oddanie do eksploatacji kolejnego bloku elektrowni Noor 2, a w 2018 roku bloku Noor 3.

IEA (International Energy Agency) ocenia, że w 2050 roku 11% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywać będą elektrownie typu CSP. Natomiast Maroko postawiło sobie za cel, aby 42% zużywanej przez ten kraj energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.