Rozwiązania Business Intelligence pod lupą specjalistów

Eksperci technologiczni skupieni wokół społeczności internetowej IT Central Station dokonali przeglądu wiodących narzędzi Business Intelligence, podkreślając zalety i wady takich rozwiązań, jak Tableau, QlikView, MicroStrategy i Oracle OBIEE.

Do najważniejszych kryteriów zakupu w przypadku narzędzi Business Intelligence należą: skalowalność i wydajność, funkcjonalność i użyteczność, prostota tworzenia nowych rozwiązań oraz możliwości personalizacji w oparciu o technologie mobilne lub technologie przetwarzania w chmurze. Skuteczność tych narzędzi polega na gwarantowaniu dostępu do różnorodnych źródeł danych i możliwości wykonywania operacji wszystkim użytkownikom – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym – w oparciu o jednolitą platformę. Dodatkowy atutem jest doskonała integracja z innymi systemami (np. CRM, ERP).

Zgodnie z rankingami tworzonymi przez użytkowników biznesowych skupionych wokół społeczności internetowej IT Central Station, najważniejszymi rozwiązaniami Business Intelligence dostępnymi obecnie na rynku są: Tableau, QlikView, MicroStrategy i Oracle OBIEE.

Zobacz również:

Jak użytkownicy faktycznie postrzegają te rozwiązania? Jakie są ich ulubione funkcje? Które funkcje warto doskonalić? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Tableau

Zalety

Duże zbiory danych opracowujemy zwykle w narzędziu Tableau ze względu na łatwy dostęp do danych z platformy Oracle i prostsze zarządzanie ogromną ilością informacji niż ma to miejsce w pliku Excel. Wysoką jakość wizualizacji danych w tworzonych przez nas raportach doceniają natomiast nasi dyrektorzy.

— Luiz F., specjalista ds. planowania w spółce telekomunikacyjnej

Największą zaletą narzędzia Tableau jest niewątpliwie elastyczność danych.

— Meghan B., analityk finansowy w spółce działającej w sektorze ochrony zdrowia

Kluczowym powodem, dla którego niezmiennie korzystam z narzędzia Tableau jest możliwość łącznego korzystania z różnych źródeł danych i ich automatycznego wyświetlania w dowolnym formacie graficznym. Rynek oferuje, co prawa, wiele innych rozwiązań, jak chociażby Report Builder lub Crystal Reports, ale Tableau jest pierwszym narzędziem umożliwiającym tak wszechstronną integrację danych i ich prezentację w przystępnej, przyjemnej dla oka formie.

— Jered M., analityk ds. Business Intelligence na uczelni wyższej

Ewentualne usprawnienia

Zwiększenie liczby wizualizacji oraz udostępnienie różnych formatów wyświetlania, np. w prostej formie lub w postaci tablicy, zamiast funkcji indywidualnego projektowania wizualizacji – nie są to jednak priorytetowe poprawki.

— BIExpert221, specjalista ds. Business Intelligence w spółce finansowej