Polacy chcieliby uczestniczyć w programach zwiększających kompetencje cyfrowe

80 proc. Polaków uważa, że konieczne jest wdrożenie programów edukacyjnych zwiększających kompetencje obywateli w zakresie usług cyfrowych w codziennym życiu - wynika z najnowszych badań On Board PR i SW Research. Prawie trzy czwarte badanych jest zdania, że inicjatywa ta powinna wyjść od ministerstw zaangażowanych w procesy cyfryzacji kraju.

On Board PR Ecco Network pod patronatem PKPP Lewiatan przygotował raport "Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej - szanse i bariery". Wynika z niego, że zdecydowana większość badanych uważa, że program edukacyjny zwiększający kompetencje obywateli w zakresie usług cyfrowych w codziennym życiu jest potrzebny Polakom. Zdania na temat tego, od kogo powinna wyjść inicjatywa programów edukacyjnych są podzielone. 41 proc. respondentów uważa, że program powinno zainicjować Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 29 proc., że wiele Ministerstw lub Rada Ministrów współpracująca nad projektem, a 18 proc. iż inicjatywę w tym zakresie powinien podjąć samorząd lokalny.

Ponad połowa badanych chciałaby uczestniczyć w programie edukacyjnym zwiększającym kompetencje cyfrowe. Co dziesiąty badany deklaruje, że jego chęć uczestnictwa zależy od czynników takich jak: zakres programu, koszt uczestnictwa oraz możliwość nauczenia się czegoś nowego. Respondenci wskazywali różne grupy społeczne, do których programy edukacyjne powinny być kierowane. Ponad połowa respondentów uznała, że programy edukacyjne powinny objąć wszystkich, 18 proc., że powinny być adresowane do mieszkańców terenów wiejskich, 17 proc. - dla bezrobotnych a 16 proc., że dla emerytów i rencistów.

Zobacz również: