Podkarpacki Bank Spółdzielczy z nowym systemem bankowości elektronicznej

E-bankowość w PBS wykorzystuje platformę eXion firmy AMG.net. Usługa została udostępniona pod nazwą PBSBank24 klientom indywidualnym i firmom.

Platforma bankowości elektronicznej zstała wdrożona w oparciu o architekturę SOA z wykorzystaniem komponentów SOA Suite firmy Oracle. Bankowość elektroniczna jest w Banku PBS drugim systemem komunikującym się z głównym systemem transakcyjnym poprzez szynę. W planach banku jest rozbudowa infrastruktury, której centralną częścią będą produkty SOA Suite.

"Wdrożenie nowej platformy bankowości elektronicznej wpisuje się w całościową koncepcję budowy architektury IT spełniającej wymogi użytkownika systemu, dzięki której możliwa będzie integracja istniejących i przyszłych systemów IT działających w Banku", mówi Andrzej Dubis, dyrektor Departamentu Informatyki PBS. Tomasz Pałęcki, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta PBS dodaje: "Usługa PBSBank24 pozwoli klientom na wielokanałowy dostęp do środków i zarządzanie nimi według ich własnych preferencji. Platforma na której usługa jest zbudowana umożliwia nam szybką modernizację oraz dodawanie nowych funkcjonalności".