OpenFlow - nowe możliwości zarządzania ruchem w sieci

W ubiegłym miesiącu firmy tworzące Open Networking Foundation zdecydowały się wesprzeć nowy protokół do zarządzania ruchem - OpenFlow, który ma zapewnić użytkownikom niespotykaną dotąd łatwość kontroli nad tym, jak działają ich sieci. Protokół umożliwia programowe definiowanie pracy sieciowej, co oznacza, że użytkownicy mogą definiować przepływy strumieni pakietów i określać marszruty tych przepływów, niezależnie od powiązanego z nim sprzętu.

OpenFlow jest projektem open source, owocem sześcioletniej współpracy pomiędzy uniwersytetami Stanford i Kalifornia. Protokół pozwala na przejęcie kontroli nad przepływem ruchu w sieci z takich miejsc infrastruktury, jak przełączniki i routery i przekazania go indywidualnym użytkownikom lub indywidualnym aplikacjom. Taka możliwość pozwoli użytkownikom tworzyć polityki wynajdywania takich ścieżek przepływu pakietów w sieci, które charakteryzują się właściwym pasmem, mniejszym opóźnieniem czy mniejszymi zatorami, a także mniejszą liczbą punktów przejścia.

Programowalny protokół sieciowy, jakim jest OpenFlow, ma służyć do zarządzania i kierowania ruchem miedzy routerami i przełącznikami różnych dostawców - oddziela programowanie routerów i przełączników od ich rozwiązań sprzętowych. Technologia ta składa się z trzech elementów: tabel przepływu pakietów (instalowanych w pamięci przełączników), kontrolera, oraz protokołu OpenFlow dla kontrolera, zapewniającego mu bezpieczną konwersację z przełącznikami. Tablice przepływu są ustawiane w przełącznikach. Kontrolery porozumiewają się z przełącznikami za pomocą protokołu OpenFlow i narzucają na przepływy odpowiednie reguły polityki. Kontroler może ustawiać marszruty w sieci, optymalizowane pod kątem takich charakterystyk, jak szybkość, najmniejsza liczba punktów przejścia czy zmniejszone opóźnienia.

Dostawcy oferują różny zakres możliwości programowania przełączników i routerów przez użytkownika. Może to prowadzić do ograniczonej funkcjonalności w obszarze zarządzania ruchem, a także do niespójnego zarządzania ruchem przepływającym pomiędzy wyposażeniem sieciowym pochodzącym od różnych dostawców. OpenFlow ma właśnie zapewniać taką spójność zarządzania poprzez uniezależnienie funkcji kontrolnych od kontrolowanego sprzętu.