Intel przejmuje firmę Movidius

Korporacja poinformowała o trwającej transakcji przejęcia firmy Movidius, producenta układów SoC służących do widzenia komputerowego. Intel ma nadzieję, że dzięki połączeniu dotychczas posiadanych rozwiązań z technologią Movidius, stanie się liderem w obszarze widzenia komputerowego i głębokiego uczenia maszynowego.

Widzenie komputerowe polega na umożliwieniu maszynom przetwarzania obrazu w celu rozpoznawania otoczenia. Oczami urządzenia są kamery, procesor staje się jego mózgiem, a układ analizy obrazu to kora wzrokowa. Wprowadzenie wykrywających głębię kamer z sensorami Intel RealSense zapoczątkowało swego czasu rozwój technologii pozwalających urządzeniom widzieć świat w trzech wymiarach.

Celem Intela jest obecnie stworzenie zestawu funkcjonalności, które dadzą komputerom możliwości podobne do tych zapewnianych przez ludzkie zmysły. Ma to otworzyć zupełnie nowe perspektywy: od rozpoznawania obiektów po rozumienie otoczenia, od uwierzytelniania po tracking i nawigację.

Zobacz również:

Nowe możliwości wbudowane w układy scalone typu SoC (System-on-a-chip – układy scalone zawierające kompletny system elektroniczny, w tym układy cyfrowe, analogowe – także radiowe – oraz cyfrowo-analogowe) umożliwią podobne do ludzkiego widzenie 50 miliardom połączonych urządzeń, mających funkcjonować na świecie do 2020 roku w ramach Internetu rzeczy.

Wraz z technologią Movidius Intel uzyskuje dostęp do wysokowydajnych platform SoC o małym poborze mocy, które umożliwiają rozwój aplikacji widzenia komputerowego. Tym samym zyskuje też algorytmy dostosowane do głębokiego uczenia, rozpoznawanie głębi, nawigacji i mapowania oraz naturalnych interakcji, a dodatkowo kompetencje w zakresie wbudowanego widzenia komputerowego i inteligencji maszynowej.