Buforowanie Internetu

Novell udostępnił własny serwer proxy - BorderManager FastCache.

Novell udostępnił własny serwer proxy - BorderManager FastCache.

Podczas targów Internet World, które odbyły się w grudniu ub.r., miała miejsce oficjalna premiera oprogramowania BorderManager FastCache - serwera proxy, który pracuje pod kontrolą NetWare, buforując zarówno przychodzący do sieci korporacyjnej, jak i wychodzący z niej strumień danych, eliminując potrzebę używania duplikowanych serwerów WWW.

Szybki bufor

FastCache może być zakupiony w ramach pakietu BorderManager bądź też jako niezależny produkt. Jego podstawowym zadaniem jest buforowanie ściąganych przez użytkowników sieci korporacyjnej stron WWW oraz plików (za pośrednictwem FTP). Testy wykazały, że w tym zakresie produkt sprawuje się dobrze, co najmniej kilkukrotnie przyspieszając czas ściągania stron, które już wcześniej trafiły do jego bufora.

Niemniej FastCache może być pomocny nie tylko użytkownikom sieci korporacyjnej, ale także tym, którzy próbują dostać się z zewnątrz do firmowego serwera WWW. Do tego celu pakiet ten używany jest w firmie Novell (szczegóły na stronie WWW poświęconej temu produktowi).

Novell zarządza dużym, często odwiedzanym i rozproszonym serwisem WWW. Fakt, że firma utrzymuje wiele kopii tego serwera w różnych miejscach świata, dodatkowo komplikuje zarządzanie i wymusza odpowiednio częste replikowanie danych między serwerami, by zachować ich spójność. Pomocny jest tu FastCache, który - w przypadku Novella - pracuje w trybie rozproszonym. Aktualne repliki zawartości macierzystego serwera są dostępne w różnych częściach świata.

Jak szybki w działaniu jest FastCache, dowiódł nieudany atak ping-of-death na serwer WWW Novella podczas gdy testowano na nim nowe oprogramowanie proxy. Inne serwery w takiej sytuacji "dławiły się", gdyż nie nadążały z odpowiedzią na dużą liczbę nadsyłanych pakietów, zawieszając się, co wymagało ponownego uruchomienia. Serwer FastCache odpowiadał na każdy pakiet, czym spowodował przesłanie takiego samego strumienia odpowiedzi na atak pod adresem hakera (12 Mb/s).

Podczas testów nie udało się sprawdzić, ile sesji jednocześnie może obsłużyć FastCache. Novell utrzymuje, że produkt obsługuje do 87 tys. połączeń naraz - uwarunkowane jest to jednak wydajnością serwera, na którym pracuje oprogramowanie.

Konfiguracja i raportowanie

FastCache ma bogate możliwości konfiguracyjne, które określa się za pośrednictwem programu NWAdmin (wraz z produktem dostarczane są odpowiednie rozszerzenia tej aplikacji). Program dostarcza dokładnych informacji statystycznych, dotyczących wydajności oraz poszczególnych operacji przeprowadzanych przez bufor. Pozwala także stwierdzić, jakie serwery WWW odwiedzane są przez użytkowników sieci korporacyjnej, jak długo oraz ile danych zostaje z nich pobranych.

FastCache pozwala określić, ile czasu informacja ma być przechowywana w buforze (o ile o aktualności nie decydują odpowiednie znaczniki w plikach HTML), a także inne ustawienia, np. umożliwia wyłączenie możliwości odświeżania zawartości bufora po wybraniu przez użytkownika funkcji Odśwież (refresh) w oknie przeglądarki.

Instalacja

Instalacja nowego produktu Novella jest bardzo prosta. Przed jej rozpoczęciem należy pamiętać o wyłączeniu bramek IP/IPX i IP/IP, gdyż podczas instalacji oprogramowanie to jest zamieniane na nowszą wersję. FastCache ma także przydatną funkcję zdalnej instalacji, którą można wykonać z komputera PC znajdującego się w innym niż serwer miejscu sieci korporacyjnej. Rozwiązanie takie jest szczególnie istotne w przypadku sieci, w których nie wszystkie serwery wyposażone są w napędy CD-ROM bądź też znajdują się w dużej odległości od administratora, odpowiedzialnego za zarządzanie usługami internetowymi.

Podczas kilkudniowych testów BorderManager FastCache pracował bezbłędnie. Oprogramowanie jest stabilne, szybkie, proste w instalacji i konfiguracji. Należy polecić je wszystkim użytkownikom sieci NetWare, którzy zamierzają lub też już podłączyli ją do Internetu. Pozwala ono znacznie zmniejszyć ruch na łączach, a co za tym idzie, przyspieszyć komunikację z Internetem.

--------------------------------------------------------------------------------

BorderManager FastCache

Producent: Novell, ul. Sienna 64, Warszawa

tel. (0-22) 620 39 79

fax (0-22) 620 31 03

Platforma: IntranetWare, NetWare 4.11

45-dniowa wersja testowa:

http://www.novell.com/bordermanager/fastcache/tbyb.html

Cena: 995 USD za licencję dla jednego serwera