Architektura inteligentnej sieci

Przekształcenia sieci telefonicznej z analogowej na cyfrową i sieci sygnalizacyjnej z mechanicznej na elektroniczną sprawiły, że będzie możliwe przejście od rozważań teoretycznych do praktycznej implementacji sieci inteligentnych.

Przekształcenia sieci telefonicznej z analogowej na cyfrową i sieci sygnalizacyjnej z mechanicznej na elektroniczną, w połączeniu z ogromnym postępem w technologii sieci danych, sprawiły, że będzie możliwe przejście od rozważań teoretycznych do praktycznej implementacji sieci inteligentnych.

Sieci inteligentne charakteryzują się wzbogaconymi usługami dodatkowymi, takimi jak karty telefoniczne i usługi numerów 800. W dodatku niektóre wartości tworzone przez inteligentne sieci i odpowiadające im zmiany w sieci sygnalizacyjnej podnoszą wydajność sieci POTS.

Chociaż sieć inteligentna współdziała z siecią z systemem sygnalizacji 7, jest ona oddzielona od tego systemu. Do komunikacji z inteligentną siecią system SS7 używa protokołu TCAP (transaction capabilities application part).

Architektura inteligentnej sieci zawiera cztery podstawowe elementy:

 Punkt sterowania usługą, który reaguje na zapytania SS7 i może inicjować polecenia SS7.

 Inteligentne urządzenia peryferyjne, które zapewniają własności, takie jak zapowiedzi głosowe i interaktywne głosowe odpowiedzi.

 Punkt danych usługowych oferujący możliwości bazy danych do sterowania usługami.

 Węzeł usługowy – urządzenie, które łączy własności punktu sterowania usługą, inteligentnych urządzeń peryferyjnych i komutacji głosu w celu zaoferowania usług, takich jak dostęp do poczty głosowej przy zajętej linii.