Apel przeciw patentom

Organizacja FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) uruchomiła kampanię która ma zapobiec przyjęciu w Europie zbyt restrykcyjnego prawa patentowego w zakresie oprogramowania komputerowego. FFII przygotowała na te potrzeby "Pilny apel do Rządów i Parlamentów narodowych".

Dokument ten jest już dostępny na polskiej witrynie FFII. Wkrótce w formie drukowanej trafić ma do "kluczowych osób i instytucji w Polsce" mogących mieć wpływ na proces uchwalania nowego prawa patentowego. Apel zawiera 5 załączników, w których znajduje się uzasadnienie przedstawionych w nim tez.

Tekst apelu

FFII (Fundacja na Rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej) to organizacja typu non profit zarejestrowana w Monachium, promująca otwarte standardy technologiczne oraz krzewiąca wiedzę na temat regulacji związanych z prawem patentowym, wolnym rynkiem i własnością intelektualną.

Zobacz również: