Alan Turing - ojciec współczesnych komputerów

Zdolności Alana Turinga zostały dostrzeżone przez angielskie agendy rządowe i w 1939 roku został on zatrudniony na stanowisku kryptoanalityka w tajnej organizacji należącej do angielskiego wywiadu GCCS (Government Code and Cipher School) znajdującej się w Bletchley Park. GCCS zajmował się między innymi analizami zaszyfrowanych kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Niemców w czasie wojny. Alan Turing jest uważany za głównego autora metodologii łamania szyfrów niemieckiej Enigmy. Choć podstawowe dane dotyczące tej maszyny oraz jej algorytmów zostały dostarczone brytyjskiemu wywiadowi przez polskich matematyków, ale na ich podstawie Alan Turing ze swoimi współpracownikami opracował urządzenie (bomba Turinga) umożliwiające szybsze łamanie kodu, a także teorię, która umożliwiła jego działanie nawet po modyfikacji niemieckich algorytmów, co rzeczywiście nastąpiło w 1940 roku.

Polecamy Ewolucja ethernetu

Zobacz również:

Po wojnie Alan Turing opracował projekt ACE (Automated Computing Engine) - urządzenia, które można uznać za prekursora współczesnych komputerów. "Koncepcja ACE stała się podstawą do budowy nowej generacji systemów obliczeniowych takich jak Bendix G-15" zwraca uwagę Vint Cerf.

Pomysły i idee Alana Turinga wykraczały poza kryptologię i systemy obliczeniowe. Na przykład zajmował się on także teorią sztucznej inteligencji. W tej dziedzinie dobrze znana jest koncepcja testu Turinga - procedury, która definiuje pojęcie sztucznej inteligencji.

Tragiczny koniec kariery

W 1952 roku Alan Turing został oskarżony o homoseksualizm uznawany za przestępstwo zgodnie z obowiązującym wówczas w Wielkiej Brytanii prawem. By uniknąć więzienia zgodził się na poddanie kuracji hormonalnej (chemiczna kastracja). Wskutek skazania stracił jednak certyfikat dostępu do poufnych informacji oraz odsunięto go od badań związanych z konstrukcją systemów komputerowych. Kariera naukowa Alana Turinga została ostatecznie przerwana przez samobójczą śmierć w 1954 roku.