Architektura inteligentnej sieci

Przekształcenia sieci telefonicznej z analogowej na cyfrową i sieci sygnalizacyjnej z mechanicznej na elektroniczną sprawiły, że będzie możliwe przejście od rozważań teoretycznych do praktycznej implementacji sieci inteligentnych.

NetWorld OnLine
23.11.2000, godz. 09:50

Przekształcenia sieci telefonicznej z analogowej na cyfrową i sieci sygnalizacyjnej z mechanicznej na elektroniczną, w połączeniu z ogromnym postępem w technologii sieci danych, sprawiły, że będzie możliwe przejście od rozważań teoretycznych do praktycznej implementacji sieci inteligentnych.

Sieci inteligentne charakteryzują się wzbogaconymi usługami dodatkowymi, takimi jak karty telefoniczne i usługi numerów 800. W dodatku niektóre wartości tworzone przez inteligentne sieci i odpowiadające im zmiany w sieci sygnalizacyjnej podnoszą wydajność sieci POTS.

Chociaż sieć inteligentna współdziała z siecią z systemem sygnalizacji 7, jest ona oddzielona od tego systemu. Do komunikacji z inteligentną siecią system SS7 używa protokołu TCAP (transaction capabilities application part).

Architektura inteligentnej sieci zawiera cztery podstawowe elementy:
 Punkt sterowania usługą, który reaguje na zapytania SS7 i może inicjować polecenia SS7.
 Inteligentne urządzenia peryferyjne, które zapewniają własności, takie jak zapowiedzi głosowe i interaktywne głosowe odpowiedzi.
 Punkt danych usługowych oferujący możliwości bazy danych do sterowania usługami.
 Węzeł usługowy – urządzenie, które łączy własności punktu sterowania usługą, inteligentnych urządzeń peryferyjnych i komutacji głosu w celu zaoferowania usług, takich jak dostęp do poczty głosowej przy zajętej linii.

Raport specjalny: Praktyki i staże w IT


Zapraszamy do pobrania najnowszego wydania Computerworld, w którym przedstawiamy jak zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie, z czym to się wiąże i jak wpływa na rozwój osobisty. W raporcie m.in. - Stażyści u pracodawcy - Pożądane zawody - Studencka...