Wspólnie budujmy cybersuwerenność

Wspólnie budujmy cybersuwerenność
Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems

W zapewnieniu cyberbezpieczeństwa państwa istotną rolę powinna odgrywać współpraca sektora publicznego i prywatnego. Ten ostatni ma zarówno kompetencje jak i ogromny potencjał, który można wykorzystać do budowania wspólnego bezpieczeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Z kilku powodów największym zagrożeniem w nowoczesnej infrastrukturze sieci i aplikacji stały się aplikacje. Jednym z nich jest niezwykle szybki ich przyrost spowodowany coraz łatwiejszym ich opracowywaniem. W typowym środowisku biznesowym jest coraz więcej aplikacji, które dodatkowo...

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

W przypadku sprzętu komputerowego angielski termin „sandbox” od dawna oznaczał bezpieczne, odizolowane środowisko, w którym uruchamiano złośliwy kod w celu jego analizy. Zabezpieczenia sieciowe korzystają obecnie z tego rozwiązania — mogą bowiem wówczas emulować i analizować...

Zapora ISFW - ochrona przed propagacją zagrożeń i uszkodzeniami w sieci wewnętrznej

Zapora ISFW - ochrona przed propagacją zagrożeń i uszkodzeniami w sieci wewnętrznej

Liczba, zaawansowanie i oddziaływanie cyberataków stale się zwiększa. Z tego względu firmy i instytucje od dawna inwestują w mechanizmy ochrony granic sieci na różnych poziomach, aby uniemożliwiać przedostanie się zagrożeń zewnętrznych do infrastruktury wewnętrznej. Konieczne okazuje...

Według Andrzeja Dopierały, prezesa Asseco Data Systems, kwestie cyberbezpieczeństwa należy rozpatrywać w trzech wymiarach - administracji centralnej, sektorów krytycznych, takich jak energetyka, finansowy, ochrona zdrowia i w wymiarze pojedynczego obywatela.

W administracji centralnej wiele instytucji zajmuje się kwestią cyberbezpieczeństwa, ich rolą jest takie przygotowanie legislacji i procedur, by można było chronić główne systemy informatyczne i dane w nich przechowywane ze szczebla państwowego, jak też chronić krytyczne sektory państwa i infrastrukturę krytyczną.

Zobacz również:

Jak zauważył prezes Asseco Data Systems, podczas swojego wystąpienia na konferencji Państwo 2.0., administracja państwowa nie jest w stanie sama skutecznie zbudować e-Polski. Rozwiązaniem może być sięgnięcie po doświadczenie prywatnego sektora IT i wspólne działania w przemyślany sposób. Cieszyć może to, że w przygotowanej na najbliższe 5 lat strategii zapewnienia Polsce cyberbezpieczeństwa, pojawia się wątek współpracy sektorów. Według Andrzeja Dopierały to właśnie silne polskie firmy IT będą w stanie zadbać o cybersuwerenność Polski, ponieważ w ich naturalnym interesie będzie budowanie bezpiecznej e-Polski.

Przez wiele lat w polskim społeczeństwie nie było świadomości, że informatyka ma narodowość, jednak przykład Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych pokazuje, że wysoce uprawnionym jest stawianie takiej tezy. Andrzej Dopierała zaznaczył, że choć w przeszłości polski sektor IT być może błędnie zakładał, że informatyka musi przyjść do Polski z Zachodu, to właśnie dziś jest szansa, by to zmienić. Według prezesa nie chodzi o wyważanie otwartych drzwi w IT, ale o danie większych szans polskim naukowcom, inżynierom, architektom i tu jest ważne zadanie dla państwa. Inwestycja w polskie IT przyniesie korzyści zarówno administracji publicznej jak i prywatnemu sektorowi.

Dobrymi przykładami udanej współpracy sektorów publicznego i prywatnego w kwestii cybezpezpieczeństwa są inicjatywy podejmowane kilka lat temu w Estonii i całkiem niedawno w Wielkiej Brytanii. Powstają tam centra bezpieczeństwa, z ekspertami z sektora prywatnego i administracji państwowej, którzy ramię w ramię, jak w armii, wykonują swoje zadania obronne.

Jak zaznaczył prezes Asseco Data Systems, jego organizacja, ale też zapewne inne polskie firmy prywatne, są gotowe do uczestniczenia w projektowaniu cyberbezpieczeństwa i jego realizacji.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.