Ochronić dane firmy

Ochronić dane firmy
Kamil Wyroślak, Dyrektor Działu Technicznego, współwłaściciel DIM System

Należy stale mówić i uczulać organizacje na problem wycieku informacji. Również dlatego, że w wielu przypadkach ataki na systemy są przypuszczane z wewnątrz firmy.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

W ankiecie przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. udział wzięło 114 dyrektorów i kierowników działów IT. Badanie miało na celu sprawdzenie nastawienia polskich firm i instytucji do wykorzystania wysokowydajnych rozwiązań w obszarze hurtowni danych.

Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Z kilku powodów największym zagrożeniem w nowoczesnej infrastrukturze sieci i aplikacji stały się aplikacje. Jednym z nich jest niezwykle szybki ich przyrost spowodowany coraz łatwiejszym ich opracowywaniem. W typowym środowisku biznesowym jest coraz więcej aplikacji, które dodatkowo...

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

W przypadku sprzętu komputerowego angielski termin „sandbox” od dawna oznaczał bezpieczne, odizolowane środowisko, w którym uruchamiano złośliwy kod w celu jego analizy. Zabezpieczenia sieciowe korzystają obecnie z tego rozwiązania — mogą bowiem wówczas emulować i analizować...

Ile jest przypadków wycieku wrażliwych informacji z firm? Tego chyba nie wie nikt do końca, ponieważ żadnej ze stron nie zależy na ujawnianiu takich zdarzeń. Ujawnione wycieki, jak zauważył podczas konferencji Państwo 2.0. Kamil Wyroślak, Dyrektor Działu Technicznego, współwłaściciel DIM System, najczęściej dotyczą sektora publicznego.

Dane pokazują, że od kompromitacji do wykrycia ataku w 64 procentach czas jest liczony w tygodniach, od wykrycia do zniwelowania jego skutków - w 14 proc. to tygodnie, w 23 proc. miesiące, w 42 proc. to dni.

Zobacz również:

Jak stwierdził Kamil Wyroślak, takie zagrożenie jak ransomware – to paradoksalnie najlepsze, co mogło spotkać organizację, ponieważ taki atak po prostu widać. Gorzej, gdy ataku nie widać, dane nie zostały zaszyfrowane, a przez długi czas eksportowane na zewnątrz firmy.

Badania amerykańskie pokazują ciekawe zjawisko – 80 proc. zarządzających firmami widzi w użytkownikach wewnętrznych największe zagrożenie wycieku danych.

Ochrona przed wyciekiem danych jest istotna szczególnie w kontekście zbliżającego się za rok wejścia w życie rozporządzenia GDPR. Jak więc być przygotowanym na wyzwania regulacyjne i skutecznie wdrażać incydent management? O możliwych rozwiązaniach opowiada Kamil Wyroślak.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.