Gotowi na GDPR?

Gotowi na GDPR?
Przemysław Mazurkiewicz, Dyrektor Działu System Engineering w Regionie EMEA East, Commvault

Jakie zmiany w firmach wymusi rozporządzenie GDPR i jak uchronić swoją organizację przed dotkliwymi karami?

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Zabezpieczanie infrastruktury sieci i aplikacji

Z kilku powodów największym zagrożeniem w nowoczesnej infrastrukturze sieci i aplikacji stały się aplikacje. Jednym z nich jest niezwykle szybki ich przyrost spowodowany coraz łatwiejszym ich opracowywaniem. W typowym środowisku biznesowym jest coraz więcej aplikacji, które dodatkowo...

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

Integracja bezpiecznego środowiska testowego z infrastrukturą zabezpieczeń

W przypadku sprzętu komputerowego angielski termin „sandbox” od dawna oznaczał bezpieczne, odizolowane środowisko, w którym uruchamiano złośliwy kod w celu jego analizy. Zabezpieczenia sieciowe korzystają obecnie z tego rozwiązania — mogą bowiem wówczas emulować i analizować...

Zapora ISFW - ochrona przed propagacją zagrożeń i uszkodzeniami w sieci wewnętrznej

Zapora ISFW - ochrona przed propagacją zagrożeń i uszkodzeniami w sieci wewnętrznej

Liczba, zaawansowanie i oddziaływanie cyberataków stale się zwiększa. Z tego względu firmy i instytucje od dawna inwestują w mechanizmy ochrony granic sieci na różnych poziomach, aby uniemożliwiać przedostanie się zagrożeń zewnętrznych do infrastruktury wewnętrznej. Konieczne okazuje...

Na te pytania podczas konferencji Państwo 2.0. odpowiadał Przemysław Mazurkiewicz, Dyrektor Działu System Engineering w Regionie EMEA East, Commvault.

GDPR, ogłoszony w kwietniu 2016, wejdzie w życie w maju 2018, zastępując dyrektywę z 1995 roku. Z założenia ma chronić prawa osób fizycznych, umożliwiając dużo większą kontrolę nad danymi. Jak wskazywał dyrektor Commvault, 70 procent obywateli UE uważa, że zbieranie danych osobowych, jeśli chcemy coś kupić, jest niezbędne, połowa z nich nie ma pewności, jak zostaną wykorzystane, a prawie wszyscy badani chcieliby wiedzieć, czy ich dane zostały w jakikolwiek sposób skompromitowane i wykorzystane w niewłaściwym celu.

Zobacz również:

Prelegent wskazywał na wymogi, które będą musiały spełnić firmy posiadające dane klientów. Ponieważ rozporządzenie mówi o tym, że organizację będą podlegać kontroli, firmy będą musiały wykazać zgodność swoich działań z rozporządzeniem, a to oznacza wdrożenie mechanizmów udostępniania danych instytucji kontrolującej. „Powinniśmy więc myśleć o raportowaniu, o możliwościach udostępnienia narzędzi audytowych” – zauważył Przemysław Mazurkiewicz. „Musimy być w stanie wykazać, kto ma dostęp do danych i czy te osoby mają uprawnienia do ich dostępu” – dodał.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.