Metodyki zwinne w zamówieniach publicznych sektora IT

Metodyki zwinne w zamówieniach publicznych sektora IT

Stosowanie metodyk zwinnych może być remedium na główne bolączki pojawiające w trakcie realizacji projektów informatycznych w sektorze publicznym.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Otoczenie rynkowe gwałtownie się zmienia pod wpływem cyfrowej transformacji. Paradoksalnie, polskie banki – choć nastawione na innowacyjność i technologicznie zaawansowane – mogą spocząć na laurach i przegapić moment, w którym ich przewaga zacznie zanikać. Przykłady Netflixa, który...

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja procesu produkcji i dystrybucji dóbr to jeden z bardziej efektywnych sposobów na poprawę konkurencyjności, zwiększenie elastyczności biznesowej oraz optymalizację kosztów bez ponoszenia nadmiarowego ryzyka. Tego typu przemianom towarzyszy jednak często wiele wyzwań, które...

5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem, przed jakim stoi wielu ekspertów IT jest odpowiednie wykorzystanie tego trendu w środowisku firmowym. W jaki sposób podejść do tematyki wdrażania...

Jedną z głównych bolączek pojawiających się w trakcie realizacji projektów informatycznych w sektorze publicznym jest brak wystarczającej elastyczności w działaniach instytucji zamawiających, a także szybka i nieuchronna dezaktualizacja analiz przedwdrożeniowych. Remedium na problemy może być stosowanie przez zamawiających w trakcie realizacji projektów IT tzw. metodyk zwinnych.

Pod pojęciem Agile rozumiemy zwinne metodyki wytwarzania przedmiotu zamówienia, charakteryzujące się głównie dostarczaniem produktu w częściach, w następujących po sobie krótkich odstępach czasu, czyli w „iteracjach”.

Praktyczna realizacja zamówienia z zastosowaniem wspomnianych metodyk opiera się przede wszystkim na przemyślanym doborze, a następnie praktycznym stosowaniu czynników zwinności, czyli mechanizmów kontraktowych umożliwiających zwinne zarządzanie przebiegiem wykonania zamówienia. Czynniki te powinny być każdorazowo dostosowane do przedmiotu danego zamówienia, tak aby uwzględniać jego specyfikę w sposobie realizacji. Jak się wydaje, najważniejsze czynniki zwinności z punktu widzenia potencjalnych korzyści podmiotów należących do sektora publicznego to przede wszystkim:

(a) wykonanie projektu w krótkich fazach (iteracjach);

(b) rozliczanie dostarczanych wyników prac na bieżąco, tj. w sposób zgodny z iteracyjnym modelem realizacji projektu;

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.