Trudna droga do Przemysłu 4.0

Trudna droga do Przemysłu 4.0

Wiele fabryk w Polsce stosuje już rozwiązania z kategorii Przemysłu 4.0. Jednak polska gospodarka ma jeszcze wiele barier do pokonania na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Otoczenie rynkowe gwałtownie się zmienia pod wpływem cyfrowej transformacji. Paradoksalnie, polskie banki – choć nastawione na innowacyjność i technologicznie zaawansowane – mogą spocząć na laurach i przegapić moment, w którym ich przewaga zacznie zanikać. Przykłady Netflixa, który...

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja procesu produkcji i dystrybucji dóbr to jeden z bardziej efektywnych sposobów na poprawę konkurencyjności, zwiększenie elastyczności biznesowej oraz optymalizację kosztów bez ponoszenia nadmiarowego ryzyka. Tego typu przemianom towarzyszy jednak często wiele wyzwań, które...

5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem, przed jakim stoi wielu ekspertów IT jest odpowiednie wykorzystanie tego trendu w środowisku firmowym. W jaki sposób podejść do tematyki wdrażania...

Za kraj przodujący w realizacji strategii Przemysłu 4.0 są uznawane w Europie Niemcy. W 2011 r. pod egidą rządu federalnego zostały tam uruchomione prace nad strategicznym programem rozwoju „Industrie 4.0”. Również wiele innych krajów na świecie traktuje priorytetowo kwestie związane z czwartą rewolucją przemysłową. W Stanach Zjednoczonych opracowano program „Advanced Manufacturing”, Chiny mają strategię „Made in China 2025”, a w Singapurze zatwierdzono inicjatywę „Smart Nation”.

Problematyka Przemysłu 4.0 staje się coraz bardziej zauważalna również w Polsce. W połowie tego roku w Ministerstwie Rozwoju został powołany Zespół do Spraw Transformacji Przemysłowej. Celem jego działalności jest m.in. doprowadzenie do stworzenia Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Przewiduje się, że powstanie ona do wiosny przyszłego roku. Będzie zrzeszała podmioty współpracujące ze sobą na rzecz tworzenia sprzyjających warunków do wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w naszym kraju. Funkcjonujące obecnie w ramach Zespołu grupy robocze mają przygotować propozycje rozwiązań w kilku wyodrębnionych obszarach: normalizacji i standardów, rozwoju inteligentnych specjalizacji, cyfrowego wspomagania, inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych, kształcenia, ram prawnych oraz udziału sektora ICT.

Powstała także nieformalna Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0. Tworzą ją przedstawiciele przemysłu, biznesu i nauki. Jej celem jest m.in. promowanie rozwiązań z zakresu inteligentnej produkcji, generowanie pomysłów służących wspieraniu transformacji przemysłowej w naszym kraju, ocena potrzeb rynkowych i przygotowywanie rekomendacji. W środowisku tym została opracowana koncepcja powołania Krajowych Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.