Infrastruktura wybiegająca w przyszłość

Infrastruktura wybiegająca w przyszłość

Budowa infrastruktury informatycznej to fundamentalna część procesu prowadzącego do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i szybszego wzrostu. Według analityków z IDC będziemy obserwować dalszy wzrost znaczenie infrastruktury IT. Prognozy mówią, że roczne wydatki na technologie i usługi związane z Big Data sięgną na świecie wartość 48,6 mld dolarów w 2019 r.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

W ankiecie przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. udział wzięło 114 dyrektorów i kierowników działów IT. Badanie miało na celu sprawdzenie nastawienia polskich firm i instytucji do wykorzystania wysokowydajnych rozwiązań w obszarze hurtowni danych.

Niech Twoje dane pracują na rzecz całej organizacji

Niech Twoje dane pracują na rzecz całej organizacji

Napisany specjalnie dla analityków danych, administratorów baz danych i decydentów wysokiego poziomu e-przewodnik jest poświęcony wyzwaniu, jakim jest przekształcanie ciągle rosnących ilości danych w użyteczne analizy biznesowe (BI). Znajdują się w nim zalecenia dotyczące usprawniania...

Nowoczesna ochrona danych — sześć zasad, którym należy poświęcić uwagę w pierwszej kolejności

Nowoczesna ochrona danych — sześć zasad, którym należy poświęcić uwagę w pierwszej kolejności

W dyskusjach na temat ochrony danych przybywa nowych idei, ponieważ wszystkie firmy starają się sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości. Muszą zatem uwzględniać takie zagadnienia, jak olbrzymi wzrost ilości danych, migracje do chmury oraz przetwarzanie danych w dowolnym...

Dotychczas inwestycje w projekty Big Data i budowa w ich ramach potrzebnej infrastruktury były poza zasięgiem małych i średnich firm. Dzisiaj ten stan rzeczy się zmienia. Wydajna infrastruktura i narzędzia Big Data są dostępne w znacznie niższych cenach. Co więcej, można przygotować swój biznes tak, aby lepiej wykorzystywać zalety płynące z Big Data. Umożliwia to strategia Data First, w której dane są najważniejsze i traktowane priorytetowo. Jej celem jest zapewnienie jak najszybszego dostępu do danych. Jest to alternatywna strategia do skupiania się na systemach ERP. Umożliwia ona opracowanie wspólnego dla całej organizacji modelu danych i szybszego osiągania z nich wartości biznesowych, jak również znaczne ograniczenie ryzyka w projektach związanych z przetwarzaniem danych. To podejście wymaga również angażowania mniejszych zasobów i zmniejsza wyzwania, jakie wprowadzanie zmian oznacza dla prowadzenia biznesu.

Realizację tej strategii zaczyna budowa elastycznej architektury, która będzie dobrze służyć również w przyszłości, niezależnie od tego, jakie problemy biznesowe trzeba będzie rozwiązać lub na jakie pytania biznesowe będzie się szukać odpowiedzi.

Podstawowe pytania bez odpowiedzi

Projektowanie infrastruktury spełniającej potrzeby biznesowe powinno poprzedzić znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, które wymagają odpowiedzi, ale dotychczas jej nie znaleziono. Ponieważ wiele inicjatyw zaczyna się w obszarze finansów, standaryzacja procesów budżetowania czy planowania jest dobrym kandydatem. Doświadczenie pokazuje, że na początku warto zacząć od prostych, ale szczegółowych pytań. Pytania o wąskim zakresie, na które można szybko odpowiedzieć, umożliwią lepsze poprowadzenie kolejnych etapów budowy infrastruktury. Do oceny z wyprzedzeniem potrzebnej wydajności i przepustowości infrastruktury IT można użyć narzędzi Business Intelligence. Jest to sposób, aby udoskonalać proces zadawania pytań w przyszłości.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.