Sieci definiowane programowo dla operatora

Dla dzisiejszego operatora najistotniejsze są trzy cechy tej technologii – usprawnienie w zakresie ciągłości działania, automatyzacji i bezpieczeństwa, a także możliwość oprogramowania.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
HP Networking Portfolio

HP Networking Portfolio

Trzecia platforma zintegrowała technologie mobilne, Big Data, chmury i social - wymuszając na organizacjach reorganizacje infrastruktur IT. W celu stworzenia jednej wygodnej platformy HP wprowadza rozwiązanie, które poprawi jakość i przyspieszy pracę. Zapoznaj się z możliwościami...

Z punktu widzenia operatora telekomunikacyjnego technologia routingu jest wysoce rozwinięta, dojrzała i sprawdzona przez całe lata eksploatacji. O wiele więcej zmian przynosi ze sobą wprowadzenie sieci sterowanej programowo oraz wirtualizacji sieci, gdyż przynosi usprawnienie świadczenia usług dla klientów.

Piotr Jabłoński, starszy inżynier projektowania NSX w firmie VMware mówi: „Obecnie w routingu niewiele się zmienia. Funkcjonalności, które są wdrażane w BGP nie są aż tak potrzebne w biznesie, by ten rozwój napędzać. Nawet EVPN (Ethernet VPN) skupia się na samym transporcie i na sieci, a to nie jest celem samym w sobie. Celem jest na przykład nieprzerwana dostępność usług. Sieć SDN zbudowana w datacenter umożliwia zarządzanie warstwami z tego samego kontrolera i hypervisora – na przykład składowaniem danych. Rozwiązania takie potencjalnie zaoferują operatorowi większą elastyczność, usprawnienia w dziedzinie ciągłości działania i szybszą reakcję na zmianę sytuacji rynkowych”.

Trzy najważniejsze zalety

Dla operatora telekomunikacyjnego największe korzyści związane z wdrożeniem sieci definiowanej programowo są związane nie tyle z możliwościami technicznymi rozwiązań, ale ze skutkami, które odczuje biznes. Pierwszym z nich jest radykalne usprawnienie pracy spowodowane automatyzacją wielu zadań.

Piotr Jabłoński wyjaśnia: „Cały trend związany z usługami chmurowymi zbiega się do tego, że chcemy zautomatyzować jak najwięcej procesów i chcemy przyspieszyć wdrażanie usług. Jeśli automatyzacja jest przy tym zintegrowana z bezpieczeństwem i urządzeniami w niższych warstwach, tym lepiej. Operatorzy doceniają także oskryptowanie, które przyspieszy wykonywanie wielu czynności”.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.