Więcej za mniej: poznaj nowe trendy w rozbudowie infrastruktury IT

Więcej za mniej: poznaj nowe trendy w rozbudowie infrastruktury IT

Wielu menedżerów IT staje dziś przed trudnym pytaniem: w jaki sposób ograniczyć koszty obsługi użytkowników przy równoczesnym utrzymaniu, a nawet poprawie jakości oferowanego im wsparcia. Sprawdź, jak rozwiązać ten dylemat.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej przewiduje znaczący wzrost skali i znaczenia wymiany danych między urządzeniami uczestniczącymi w procesach wytwórczych. Miliony – a w przyszłości nawet miliardy – maszyn zostaną włączone w obręb internetu przedmiotów. Tam będą mogły się...

Jaka firma, taka dostępność

Jaka firma, taka dostępność

Począwszy od małych przedsiębiorstw, gdzie infrastruktura IT pełni głównie funkcje pomocnicze, poprzez spółki średniej wielkości obsługujące klientów wewnętrznych i zewnętrznych, po duże koncerny międzynarodowe świadczące usługi przez całą dobę, siedem dni w tygodniu –...

Firmowe Centrum Danych: rosnące wymagania i zagrożenia - jak sobie z nimi radzić?

Firmowe Centrum Danych: rosnące wymagania i zagrożenia - jak sobie z nimi radzić?

Konsumeryzacja rynku IT ma coraz większy wpływ na biznes. Technologie cloudowe, mobilność, sieci społecznościowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data), zaawansowana analityka oraz bezpieczeństwo stawiają przed firmami coraz to nowe wyzwania. Wyzwania, którym trzeba sprostać, by...

Im większe są oczekiwania względem tempa działalności firmy, rozumianej np. jako reakcja na zapytania klientów, tym większa presja na wdrożenie efektywnej i elastycznej infrastruktury IT. Stanowi ona rdzeń organizacji, po którym przebiegają impulsy pochodzące z całej firmy.

W czasach prosperity rozwiązaniem tego problemu był zakup nowych IT do zarządzania infrastrukturą. Kiedy jednak rynek rozwija się wolniej, a budżety działów informatyki podlegają regularnym cięciom, menedżerowie IT są zmuszeni do analizy i wyboru alternatywnych metod. Rozwiązaniem jest optymalizacja istniejącej infrastruktury i wdrożenie nowych modeli użytkowania rozwiązań IT.

Zobacz również:

3 metody usprawnień infrastruktury bez dużych wstępnych inwestycji w rozwiązania IT:

1. Pomyśl o chmurach

Nowy model dostępu do mocy obliczeniowych pozwala na:

  • częściową rezygnację z wdrożenia nowych rozwiązań IT i wykorzystanie w zamian zasobów dostępnych w chmurze, która może być chmurą publiczną lub prywatną,
  • zwiększenie kontroli nad sposobem ich użytkowania, a także pozwala na ograniczenie liczby zadań związanych z utrzymaniem platformy sprzętowej,
  • szybkie zwiększanie lub zmniejszanie zapotrzebowania na zasoby infrastrukturalne.

2. Uprość pracę użytkowników końcowych

  • Im bardziej rozproszona i zróżnicowana jest struktura przedsiębiorstwa, tym trudniejszym zadaniem staje się wsparcie użytkownika końcowego,
  • przeanalizuj dokładnie metody pracy najważniejszych grup użytkowników,
  • optymalizacja przyniesie nawet kilkudziesięcioprocentowe oszczędności i to bez konieczności znaczącego ograniczenia dostępu do potrzebnych funkcji i systemów,
  • narzędzia do komunikacji (e-mail, praca grupowa, telekonferencje) są dziś dostępne w chmurze. Bez kosztownych wdrożeń, dopasowane do aktualnych potrzeb firmy.

Dlaczego chmura? Zamiast wdrożenia pełnych wersji systemu klienci mogą zamawiać stały lub czasowy dostęp do wybranych funkcji, niezbędnych na aktualnym etapie rozwoju firmy. Wszystko oczywiście znacznie taniej i bez konieczności prowadzenia skomplikowanych wdrożeń. Doskonałym przykładem tego trendu polegającego na przekształceniu nawet najbardziej złożonych rozwiązań aplikacyjnych w wysokospecjalizowane usługi jest rozwiązanie „Jeden numer”. Rozwiązanie to łączy telefonię stacjonarną z komórkową, zespoloną jednym numerem telefonu. Pracownicy, korzystając z jednego numeru, mogą oddzwaniać do klientów, a także wysyłać SMS-y, MMS-y oraz faksy do wielu osób jednocześnie. Jeśli jest taka potrzeba, mogą również rejestrować rozmowy, aby później móc je odsłuchać.

3. Znajdź elastycznych partnerów – to się opłaci

  • Ważnym elementem procesu optymalizacji może być outsourcing części bądź całości zadań zawiązanych, np. ze wsparciem użytkowników. Zaangażowanie firmy outsourcingowej pozwala na efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a także jej szybszą modernizację,
  • dostawca zewnętrzny jest w stanie zapewnić także spójność kupowanych rozwiązań informatycznych. Dobrze wie, jak wygląda strategia rozwoju linii produktowych największych koncernów IT, dzięki czemu łatwiej mu uniknąć ślepych uliczek związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania,
  • outsourcer będzie bodźcem do zmian w sposobach pracy przyjętych przez biznesowych użytkowników technologii. Outsourcing przyczyni się do wzrostu efektywności procesów, a także polepszenia standardów zarządzania całkowitymi kosztami posiadanych rozwiązań informatycznych.

W świecie, w którym wszyscy oczekują reakcji w trybie 24/7, wąskim gardłem wielu procesów biznesowych okazuje się infrastruktura IT. Można ją stale usprawniać poprzez inwestycje w technologie lub szukać innych, bardziej efektywnych sposobów wykorzystania rezerw organizacyjnych.

Czytaj więcej na ten temat.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.