Biznes w pilnej potrzebie

Biznes wymaga od IT jak najszybszego wdrażania usług oraz zagwarantowania ich daleko posuniętej elastyczności i stabilności. Podjęcie tych oczekiwań umożliwiają umiejętne dobrane do potrzeb elementy chmurowej infrastruktury IT.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

Usługi chmurowe, in-memory, Hadoop – ewolucja w obszarze analityki danych

W ankiecie przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. udział wzięło 114 dyrektorów i kierowników działów IT. Badanie miało na celu sprawdzenie nastawienia polskich firm i instytucji do wykorzystania wysokowydajnych rozwiązań w obszarze hurtowni danych.

Bezpieczeństwo chmur publicznych z perspektywy polskich organizacji

Bezpieczeństwo chmur publicznych z perspektywy polskich organizacji

Dowiedz się jak przedstawiciele polskich organizacji oceniają bezpieczeństwo danych - czy wyżej cenią chmurę publiczną, czy własne centrum danych. Na to oraz kilkanaście innych pytań znajdziesz odpowiedź w bezpłatnym reporcie opracowanym wspólnie przez redakcję Computerworld oraz IBM...

Zewnętrzne centrum danych: 10 powodów dlaczego warto z niego skorzystać

Zewnętrzne centrum danych: 10 powodów dlaczego warto z niego skorzystać

Zewnętrzne centrum danych: 10 powodów dlaczego warto z niego skorzystać Na fali popularności usług cloud computing rośnie zainteresowanie różnego typu usługami związanymi z wynajmem infrastruktury IT. Mają one zwiększać bezpieczeństwo działalność firm, przede wszystkim...

Pytani o trzy najważniejsze priorytety, jakie dział IT powinien realizować na rzecz firmy, przedstawiciele biznesu wskazywali redakcji Computerworld najczęściej: utrzymanie maksymalnej dostępności i stabilności firmowych systemów informatycznych (69%), gwarantowanie bezpieczeństwa firmowych danych (40%) oraz możliwość szybkiego wdrażania nowych funkcji w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych (34%).

Model usługowy wchodzi do firm tylnymi drzwiami

Wymienione wyżej priorytety rzucają światło na szybko rosnącą popularność chmury obliczeniowej. Większość przedsiębiorstw w Polsce to mikro, małe i średnie firmy, dla których inwestowanie, utrzymywanie i rozwijanie własnej infrastruktury IT jest istotnym obciążeniem. Dla tego typu organizacji model usługowy opłacany abonamentowo jest wygodniejszy tak kosztowo, jak i organizacyjne. Sektor MŚP jest bardziej niż duże firmy i korporacje podatny na wahania koniunktury rynkowej. Możliwość dostosowania ponoszonych nakładów do aktualnego obciążenia usług jest w tym wypadku dużym ułatwieniem. To wyjaśnia, dlaczego chmura jest szybko adaptowana mimo zastrzeżeń czy wątpliwości ze strony IT.

Zobacz również:

Wśród nich najczęściej przewijają się wątpliwości związane z bezpieczeństwem tego typu rozwiązań (21%), np. braku poczucia kontroli nad danymi czy pewności co do tego, kto będzie miał dostęp do miejsca fizycznego składowania danych. To kwestia, którą dostawcy próbują pokazać w innym świetle – przekonując, że paradoksalnie to właśnie chmura obliczeniowa jest częstokroć bezpieczniejsza, niż prywatna infrastruktura.

"Niepewne bezpieczeństwo" to mit, który ma dwa źródła. Pierwszym jest negatywna kampania PR prowadzona przez producentów sprzętu oraz kancelarie prawne. Dostawcy sprzętu chcą, by ich klienci wciąż samodzielnie kupowali hardware. Prawnicy chcą z kolei zarobić na przygotowywaniu umów, które mają szczególnie zabezpieczyć klientów. Drugim źródłem mitu jest przekonanie, że jeśli mam swój sprzęt pod własną kontrolą, to mam również 100% pewności co do jego bezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego. Publiczne chmury obliczeniowe są zabezpieczone na poziomie, na który mogą sobie pozwolić tylko największe korporacje. Większość przedsiębiorców nigdy tego poziomu nie osiągnie” – mówi Dariusz Nawojczyk, CMO Oktawave. „Co więcej, jeśli popatrzeć na wieloletnią już historię Cloud Computingu, to mieliśmy dotąd do czynienia z jednym wyciekiem danych – mam na myśli usługę iCloud – który spowodowany był sposobem tworzenia haseł przez użytkowników, a nie samą chmurą” – dodaje.

Wątpliwości wzbudza także TCO chmury obliczeniowej. Część uczestników badania (10%) zrealizowanego przez Computerworld w październiku 2015 (opracowanie wyników zamieściliśmy w CW 20/2015) uznaje, że wskaźnik ten nie jest bynajmniej tak dobry, jak twierdzą dostawcy. Dlaczego tak się dzieje?

„Przeprowadzenie kalkulacji kosztów posiadania (TCO) w większości przypadków jest dużym wyzwaniem. Aby oszacować pełne koszty posiadania musimy podliczyć nie tylko koszt zakupu serwera i jego serwisu, ale także koszty eksploatacyjne: energii elektrycznej, klimatyzacji, systemów UPS, przestrzeni zajmowanej przez serwery czy samej obsługi. Bardzo często firmy dla uproszczenia kalkulacji pomijają część elementów co w znacznym stopniu wpływa na przekłamanie wyników. Nie jest także brane pod uwagę wahanie obciążenia serwera w czasie. Według badań średnie obciążenie serwera w skali roku wynosi kilkanaście procent” – mówi Maciej Sobianek, menedżer produktu Microsoft Cloud Platform.

Pytanie „czy warto” zależy od pytania „jak?”

Chmura obliczeniowa nie jest lekiem na wszystkie bolączki, ale z pewnością są obszary, gdzie jej zastosowanie może przynieść organizacji szereg korzyści. Jak zawsze konieczne jest jednak umiejętne dobranie dostępnych na rynku możliwości do potrzeb przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć, jakie są dostępne modele kontraktowe dostępnych usług chmurowych. Pamiętać należy też, aby dokładnie sprawdzić, w jaki sposób operator chmury reguluje dostęp do danych i ich bezpieczeństwo. W jaki sposób raportuje zajście incydentów to bezpieczeństwo naruszających? Potrzebna jest wiedza, jak wyniesienie danych poza firmę wpłynie na ich prywatność, a więc kim są podwykonawcy i partnerzy dostawcy usługi, którzy uczestniczyć będą w jej realizacji.

Konferencja Computerworld "Best in Cloud"

Więcej na temat doboru optymalnego modelu chmury obliczeniowej oraz najlepszych praktyk we wdrażaniu tego typu rozwiązań będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się podczas konferencji Computerworld „Best in Cloud”, która odbędzie się 15 marca 2016 w Warszawie.

Więcej informacji pod adresem www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud2016

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.