OpenFlow - nowe możliwości zarządzania ruchem w sieci

W ubiegłym miesiącu firmy tworzące Open Networking Foundation zdecydowały się wesprzeć nowy protokół do zarządzania ruchem - OpenFlow, który ma zapewnić użytkownikom niespotykaną dotąd łatwość kontroli nad tym, jak działają ich sieci. Protokół umożliwia programowe definiowanie pracy sieciowej, co oznacza, że użytkownicy mogą definiować przepływy strumieni pakietów i określać marszruty tych przepływów, niezależnie od powiązanego z nim sprzętu.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!

OpenFlow jest projektem open source, owocem sześcioletniej współpracy pomiędzy uniwersytetami Stanford i Kalifornia. Protokół pozwala na przejęcie kontroli nad przepływem ruchu w sieci z takich miejsc infrastruktury, jak przełączniki i routery i przekazania go indywidualnym użytkownikom lub indywidualnym aplikacjom. Taka możliwość pozwoli użytkownikom tworzyć polityki wynajdywania takich ścieżek przepływu pakietów w sieci, które charakteryzują się właściwym pasmem, mniejszym opóźnieniem czy mniejszymi zatorami, a także mniejszą liczbą punktów przejścia.

Programowalny protokół sieciowy, jakim jest OpenFlow, ma służyć do zarządzania i kierowania ruchem miedzy routerami i przełącznikami różnych dostawców - oddziela programowanie routerów i przełączników od ich rozwiązań sprzętowych. Technologia ta składa się z trzech elementów: tabel przepływu pakietów (instalowanych w pamięci przełączników), kontrolera, oraz protokołu OpenFlow dla kontrolera, zapewniającego mu bezpieczną konwersację z przełącznikami. Tablice przepływu są ustawiane w przełącznikach. Kontrolery porozumiewają się z przełącznikami za pomocą protokołu OpenFlow i narzucają na przepływy odpowiednie reguły polityki. Kontroler może ustawiać marszruty w sieci, optymalizowane pod kątem takich charakterystyk, jak szybkość, najmniejsza liczba punktów przejścia czy zmniejszone opóźnienia.

Dostawcy oferują różny zakres możliwości programowania przełączników i routerów przez użytkownika. Może to prowadzić do ograniczonej funkcjonalności w obszarze zarządzania ruchem, a także do niespójnego zarządzania ruchem przepływającym pomiędzy wyposażeniem sieciowym pochodzącym od różnych dostawców. OpenFlow ma właśnie zapewniać taką spójność zarządzania poprzez uniezależnienie funkcji kontrolnych od kontrolowanego sprzętu.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.