Inne sposoby łączenia przełączników

Pytanie: Agregacja portów przełączników do dużych przepustowości ogranicza liczbę portów do wykorzystania przez stacje robocze. Czy to jedyny sposób łączenia przełączników?

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!

Pytanie: Agregacja portów przełączników do dużych przepustowości ogranicza liczbę portów do wykorzystania przez stacje robocze. Czy to jedyny sposób łączenia przełączników?

Odpowiedź: Agregacja to ciekawa forma łączenia portów, ale niestety związana jest z pewnymi niedogodnościami. Zwykle jest to utrata portów, które mogłyby służyć stacjom roboczym. Niektóre firmy oferują rozwiązania, które pozwalają na łączenie przełączników w formę stosu (wieży). Stos pozwala na połączenie wielu przełączników za pomocą specyficznej magistrali. Magistralę tworzy specjalna karta przełącznika lub zintegrowany interfejs. Osiągane przepustowości takich połączeń są znacznie wyższe od tych osiąganych przy użyciu agregacji portów.

Dzięki użyciu stosu upraszcza się także zarządzenie grupą przełączników. Taka konfiguracja pozwala na zarządzenie stosem tak jak pojedynczym przełącznikiem. Wadą omawianego połączenia jest ograniczenie długości kabla magistralnego do średnio 1-2 m. Ciekawostką niezwiązaną ze stosem, ale istotną dla zarządzania, jest możliwość łączenia odległych przełączników w klastry. Opcja ta pozwala na zarządzanie grupą przełączników niezależnie od ich fizycznego połączenia.

Niestety, łączenie przełączników w stos nie jest ustandaryzowane. Każdy producent oferuje własne rozwiązania firmowe, które często są zgodne wyłącznie w danej rodzinie produktów.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.