Cyberprzestępczość

CSO rozmawia z nadkom. dr. inż. Jerzym Kosińskim, adiunktem w Instytucie Kształcenia Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!

CSO rozmawia z nadkom. dr. inż. Jerzym Kosińskim, adiunktem w Instytucie Kształcenia Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Słowo praktycznie nieznane jeszcze kilka lat temu, dziś na stałe zagościło, niestety, w polskim słowniku. Przestępczość internetowa - dokonywana za pomocą komputera z dostępem do Internetu - staje się obecnie plagą, z którą walka jest niezwykle trudna. Phishing, o którym była mowa w poprzednim numerze CSO, pharming, o którym piszemy obecnie, a także inne rodzaje oszustw i wyłudzeń online są już na porządku dziennym. Praktycznie każdy spotkał się z mailami lub stronami w sieci, których autorzy w różny sposób zachęcają do ujawnienia im danych personalnych użytkownika sieci, w szczególności jego numerów kart kredytowych czy też loginów i haseł. Jak pokazuje zestawienie na następnej stronie, wzrost takich działań w ostatnich latach jest niezwykle szybki, niemalże lawinowy.

Zobacz również:

Poszkodowani przez oszustów użytkownicy Internetu nie są jednak bezradni. Jeśli już zaniedbali zabezpieczenia lub też poprzez swoja lekkomyślność padli ofiarą wyłudzenia online, zawsze mogą liczyć na pomoc instytucji, w której zostały stworzone komórki specjalnie w celu walki z cyberoszustwami. Jest to część polskiej policji, którą nazwiemy tutaj policją internetową lub krótko: cyberpolicją.

Odnotowane przez użytkowników Internetu przypadki naruszeń bezpieczeństwa (1997-2003)

Odnotowane przez użytkowników Internetu przypadki naruszeń bezpieczeństwa (1997-2003)

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę firm i organizacji na istnienie takich komórek. W Polsce policja kojarzy się głównie z "panami z radarem", czającymi się za zakrętem na zbyt szybko jadących kierowców. A to tylko stereotyp. To, że jednostek specjalizujących się w zwalczaniu cyberprzestępczości nie widać i nie jest o nich głośno w mediach, tylko ułatwia im pracę. Poszkodowana firma nie tylko może, ale wręcz powinna zgłosić taki fakt policji, by chronić nie tylko siebie, ale i innych. Na tym polega odpowiedzialność. Polska policja współpracuje ze służbami innych państw i dzięki temu może skutecznie blokować przestępcze działania. Jeśli zgłosimy działanie intruza w odpowiednim czasie, istnieje duża szansa na to, że jeśli nawet nie uda się go złapać, to zapewne nie będzie w stanie kontynuować swej działalności. Przestępstwa internetowe, takie jak phishing i pharming, to działania długofalowe. Zablokowane odpowiednio wcześnie nie są w stanie wyrządzić większych szkód.

CSO: Walka z przestępczością internetową nie jest sprawą łatwą. Stanowi wyzwanie dla policji i innych służb na całym świecie. Wiemy też, że CBŚ odniósł wiele sukcesów na tym polu. Czy uważa Pan, że polska policja jest przygotowana do walki z tym zagrożeniem?

Nadkom. dr inż. Jerzy Kosiński

Nadkom. dr inż. Jerzy Kosiński

- Rzeczywiście, przestępczość internetowa to niesamowite wyzwanie dla każdej policji. Decyduje o tym wiele czynników: wysokie zaawansowanie techniczne sprawców, transgraniczność, brak fizycznej obecności sprawcy na miejscu przestępstwa, brak klasycznych śladów przestępstwa, trudności z ujawnieniem i zabezpieczeniem dowodów. Wymieniać można jeszcze inne czynniki, pamiętając, że coraz częściej Internet wykorzystywany jest także do popełniania albo tylko przy okazji popełniania klasycznych przestępstw. Ślady i dowody takich działań będą dostępne jedynie na komputerach, a czasami trzeba je wyłowić z transmitowanych pakietów. Polska policja potrafi radzić sobie w tym wirtualnym środowisku. Grupa policjantów, która zajmuje się tym rodzajem przestępczości, jest rozproszona po całym kraju, co w tym wypadku nie jest wadą. Policjanci ci dużo potrafią. I jest to z jednej strony zasługa wielu szkoleń, także zagranicznych, ale z drugiej strony zaangażowania i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji przez nich samych. Niemniej jednak szkolenia w tym zakresie muszą być permanentne, i to zarówno dla fachowców, jak i dla policjantów rozpoczynających pracę w tej dziedzinie.

Środki masowego przekazu informują, że polskie służby cierpią na chroniczny brak funduszy, koniecznych przecież do sprawnego funkcjonowania. Czy uważa Pan, że możliwe jest w takim razie zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń i edukacji obecnym i przyszłym policjantom zajmującym się zwalczaniem cyberprzestępczości?

- Z całą pewnością brak funduszy jest pewnym ograniczeniem w funkcjonowaniu grup zajmujących się cyberprzestępczością. Policjantów rzadko spotkamy na komercyjnych szkoleniach, ale nie oznacza to, że nie szkolą ich najlepsi fachowcy. Od wielu lat współpracujemy z sektorem prywatnym i uczelniami cywilnymi w zakresie dotyczącym zwalczania cyberprzestępczości. Przykładem takiego pozyskiwania wiedzy przez policjantów mogą być seminaria i konferencje organizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Seminarium nt. technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej jest od już 8 lat, obok SECURE organizowanego przez CERT Polska, chyba największym spotkaniem praktyków od cyberprzestępczości w Polsce, a międzynarodowa konferencja nt. przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych (w tym głównie kart płatniczych) co roku gromadzi ponad 200 osób z ok. 20 krajów świata. W przypadku obu tych przedsięwzięć o ich wartości decyduje bardzo praktyczne podejście do tematyki, pozwalające na szybkie przełożenie nabytej wiedzy w codzienne działania. Oba przedsięwzięcia prawie w całości finansowane są przez sektor prywatny. Od początku 2005 r. w Wyższej Szkole Policji prowadzone są szkolenia dla policjantów nt. wyszukiwania informacji w Internecie. Średnia ocena jakości tego szkolenia przez uczestników wyniosła 5,3 (w skali 1-6), dzięki bezpłatnemu dzieleniu się wiedzą przez wykładowców z instytucji i firm cywilnych, m.in. z CERT Polska, allegro.pl, onet.pl, wp.pl, VISA Europe... Wymieniając wszystkie firmy z nami współpracujące, zapełniłbym strony Państwa pisma bez kłopotu...

Prenumerata Computerworld Zamów teraz bezpłatnie »
Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.