Jak utrzymać jakość współpracy, która przekłada się na wymierne efekty? Warsztat na podstawie podejścia evidence-based.

PROWDZĄCY:
Dariusz Ambroziak, Partner zarządzający, Instytut Gaussa
dr Victor Wekselberg, Psycholog organizacji, Instytut Gaussa

Czas i miejsce: 30 sierpnia 2017, 9:00 - 17:00, Warszawa
Maksymalna liczba uczestników:
25
Koszt udziału: 1199zł netto (przy rejestracji do 11.08.2017),
1139zł netto (przy rejestracji po 11.08.2017)
Zarejestruj się

Jak utrzymać jakość współpracy, która przekłada się na wymierne efekty? Na to pytanie odpowiemy podczas interaktywnego warsztatu. Zaprezentujemy koncepcję CTG Instytutu Gaussa, opartą na podejściu evidence-based, która pozwala identyfikować i usuwać bariery oraz zwiększać efektywność współpracy. Koncepcja pokazuje na czym polegają trudności w optymalnym spełnianiu swojej roli w organizacjach przez działy IT i jak je usuwać. W czasie sesji 3 lub 4 zespoły będą pracować nad konkretnym zadaniem i w praktyce przekonają się, że bez odpowiedniego poziomu współpracy zadanie będzie trudne do wykonania… a może część rozwiązań warto podpatrzeć od najlepszych – np. styl gry F.C. Barcelona?

DLACZEGO WARTO?

Celem sesji jest dostarczenie uczestnikom spójnej koncepcji współpracy wewnątrz i pomiędzy zespołami, by minimalizować ryzyko zbyt niskiego poziomu. Na podstawie interaktywnych zadań, uczestnicy rozłożą zjawisko współpracy na poszczególne elementy, by zbadać najczęstsze przyczyny złej kooperacji i im przeciwdziałać.

Podczas sesji:

  • Poznasz praktyczne zastosowanie koncepcji pracy w grupie oparta o współdziałanie.
  • Sprawdzisz kiedy współpraca jest udana, a kiedy nadal wymaga usprawnień – jak zmierzyć potencjał współpracy w poszczególnych zespołach.
  • Dowiesz się jak identyfikować i mierzyć bariery we współpracy.
  • Poznasz narzędzia i metody zwiększania współpracy w zespole i pomiędzy zespołami i jak oceniać efekty pracy zespołów w relacji do potencjału współpracy w zespole.
  • Dowiesz się jak zbudować kompetencje behawioralne i jak je wykorzystać w praktyce 

Sukces w biznesie coraz mniej zależy od środków finansowych, technologii czy pozycji rynkowej. Coraz większego znaczenia nabiera sprawność organizacyjna, która wymaga odpowiedniego poziomu kooperacji. Współpraca zadziała najskuteczniej, gdy cele zespołowe są zbieżne z celami indywidualnymi, członkowie zespołu podobnie interpretują wyniki tego co się dzieje w zespole, poprawiają wzajemną wiedzę i zwiększają zgodności celów zespołowych z celami organizacyjnymi – o tym jak ją osiągnąć, pokażemy w czasie warsztatów. Zapraszamy! 

Dariusz Ambroziak, Partner zarządzający, Instytut Gaussa

Psycholog organizacji (Uniwersytet SWPS) z dyplomem MBA, konsultant organizacyjny. Ekspert w zakresie zwiększania sprawności organizacyjnej w tym podnoszenia poziomu współpracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dostarczania rozwiązań na różnych poziomach organizacyjnych. Autor i współautor rozwiązań doradczych opartych na dowodach, testów i narzędzi pomiarowych (evidence-based). Współautor Testu Kompetencji HR, który jest od 4 lat wykorzystywany np. w konkursie Top HR Manager, Wolters Kluwer. Pracuje z zarządami i menedżerami wyższego szczebla nad podniesieniem poziomu ich kluczowych kompetencji menedżerskich, indywidualnie i grupowo. Współautor książki o zjawisku anomii w organizacjach „Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach” (2013).

Victor Wekselberg, Psycholog organizacji, Instytut Gaussa

Zajmuje się psychologią organizacji od 1975 roku. Tytuł doktora psychologii organizacji uzyskał w 1989 roku w Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA (PhD in Industrial/ Organizational Psylology). W swojej pracy łączy solidną wiedzę naukową z bardzo praktycznym podejściem do konsultingu. Pracuje na podstawie własnych koncepcji (teoria małych grup i współpracy, motywacja do pracy, budowa modeli kompetencyjnych) oraz solidnej wiedzy z zakresy psychologii organizacji.  Jest autorem lub współautorem następujących testów i metod psychologicznych: Test Intentio Consensio, Test Poznawczych Umiejętności Społecznych, Situational Test of Sales Competencies, Individual Competence Profile, a także wielu publikacji dotyczących psychologii organizacji, w tym podręczników, monografii, artykułów specjalistycznych i recenzji, wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa. Posiada doświadczenie międzynarodowe pracy w USA, Serbii, Chorwacji, Ukrainie i Azerbejdżanie.

UCZESTNICY KONFERENCJI O WARSZTACIE:

Potężna dawka zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Bardzo ciekawe!
HR Business Partner, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.


Udział w warsztatach zawiera:

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby warsztaty odbyły się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.