Piotr Rutkowski

Wspólnota cyberbezpieczeństwa

Wspólnota cyberbezpieczeństwa

Tworząc strategię cyberbezpieczeństwa, czy to na poziomie lokalnym, czy państwowym, trzeba ustalić jak i z kim współpracować zapobieganiu kryzysom, reagowaniu i podejmowaniu działań...

Strategia cybertaktyczna państwa

Strategia cybertaktyczna państwa

Zaproponowany w założeniach rządowej strategii cyberbezpieczeństwa system reagowania na incydenty, może być sprawny, ale czy wystarczy, by zapewnić szerzej rozumiane bezpieczeństwo?

Plany Ministerstwa Cyfryzacji A.D. 2016

Plany Ministerstwa Cyfryzacji A.D. 2016

Minister Anna Streżyńska, publikując dokument „Kierunki działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”, zastrzegła, że jest to perspektywa...

Podsłuchiwanie demokracji

Podsłuchiwanie demokracji

Zdobywanie informacji jest podstawowym atrybutem służb specjalnych i policyjnych, ale czy obywatele ufają, że państwo robi tylko to, co niezbędne, i nie wykorzysta swych uprawnień przeciwko...

Regulowanie,  a nie przeszkadzanie

Regulowanie, a nie przeszkadzanie

Polityka państwa w relacjach międzynarodowych w zakresie gospodarki widmem, uregulowań technicznych i standaryzacji umożliwiła stworzenie globalnych systemów mobilnych. W tradycyjnych obszarach...

Na co liczy minister cyfryzacji

Na co liczy minister cyfryzacji

Nowemu rządowi ma służyć zmieniona struktura rządu z zarządzania sektorami gospodarczymi. Wicepremier ds. rozwoju. Ministerstwo cyfryzacji nie zostanie zlikwidowane, ale być może czeka nas...

Wspólnota cyberobrony

Wspólnota cyberobrony

Zagrożenia z cyberprzestrzeni dotyczą wszystkich użytkowników, największych firm, państw, najsilniejszych armii świata. Potrzebne są środki zaradcze i powszechnie rozumiane zasady...

Drony czyli prywatność z górnej perspektywy

Drony czyli prywatność z górnej perspektywy

Dron ciekawskiego sąsiada zagląda przez okno do naszego mieszkania – to wizja napełniająca wiele osób uzasadnioną nieufnością wobec tych nowych, latających w pobliżu urządzeń. Zatroskali...

Inteligencja nie naszych maszyn

Inteligencja nie naszych maszyn

Hasło „sztuczna inteligencja” urosło tego lata do symbolu apokaliptycznych cywilizacyjnych zagrożeń. Grupa znamienitych amerykańskich liderów rynku nowych technologii i naukowców...

Zatrudnię analityka

Zatrudnię analityka

Nowe narzędzia analityczne mogą być katalizatorem ożywczych zmian w firmach, ale nie jako oprogramowanie do robienia wykresów dla prezesów. Mają służyć tworzeniu horyzontalnych centrów...

Komercyjni na służbie

Komercyjni na służbie

Mobilne usługi szerokopasmowe są wyłączną domeną komercyjnych operatów, ale ich wykorzystanie przez służby ratownicze i porządku publicznego w misjach krytycznych może być nieskuteczne,...

Zbyt mało inteligentne smart city

Zbyt mało inteligentne smart city

Samorządowcy wiedzą, że inwestycje planowane w miastach do roku 2020 muszą być oprzyrządowane inteligentnymi technologiami sieciowymi. Lektura założeń projektów w miejskich ZIT obnaża...

Zobacz więcej